måndag, maj 28, 2012

Se möjligheterna!
Ingen kan nu längre blunda för det faktum att vi måste göra något när det gäller hur arbetsmarknaden ser ut rörande de funktionsnedsattas situation. Gruppen funktionsnedsatta är inte lätt att sätta in i samma fack som en homogen grupp, Vi måste börja se till deras möjligheter och deras kompetens, samhället kommer inte ha råd att blunda för den längre. Att vara funktionsnedsatt innebär utmaningar varje dag år efter år och bara utav det skapar kreativa lösningar som en som inte är funktionsnedsatt inte behöver tänka på alls.

Funktionsnedsatta har många gånger en nedsatt arbetsförmåga. Men man ska ha klart för sig att det finns en sådan och i rätt arbete kan faktiskt funktionsnedsatta ha full arbetsförmåga. Så mycket beror på hur arbetet utformas och att man mer fokuserar på möjligheter istället för att spekulera om vilka problem det kan bli vilka kostnader som följer av det.

Man måste ha en syn på människan som är att alla kan, vi har inte råd i rådande globala konkurrens att inte släppa fram detta och använda det. De företag som snabbast inser detta kommer i framtiden skörda frukten av det först. Men visst det krävs mod och kan i inledningsskeendet kosta men vilken utveckling har inte gjort det?
Själv är jag anställd på Samhall och vet och ser vilken kompetens det finns bland mina medarbetare, bli ibland ledsen när jag ser att dem har så mycket att ge, men att man inte alltid få chansen att göra det på grund av hur man ser på oss mycket ofta som en grupp som det är nåt fel på nåt hinder istället för att fokusera på det som faktiskt alltid överväger möjligheterna och kunskaperna som behövs i det kunskapssamhälle vi lever i.

Skulle vilja uppmana fler arbetsgivare att öppna ögonen och tänka över om inte fördomarna och förutfattade meningar ofta står i vägen för möjligheterna. Man kan idag få lönebidrag om man anställer någon med funktionsnedsättning det är ett viktigt verktyg där funktionsnedsättningen gör att man inte har full arbetsförmåga men dock en arbetsförmåga. Från riksdag och regering skulle jag vilja se att man även tittade på om man inte kan i de fall man har en möjlighet att starta ett företag att även då nåt form av lönebidrag p.g.a. funktionsnedsättning ska kunna utgå. Idag så är dessa bidrag endast till arbetsgivare som anställer en funktionsnedsatt inte om den funktionsnedsatte själv är företagaren.

Jag är ibland, en del skulle nog säga ofta kritisk mot hur man styr Samhall men måste ändå säga att där man faktiskt har uppdraget från staten att bereda arbeten till funktionsnedsatta givetvis har en större förmåga att se möjligheterna än andra företag för det är ju faktiskt de funktionsnedsatta som är affärsidén, även om allt givetvis kan bli ännu bättre. Så till sist skulle jag önska att Samhall inte bara tittar på vad näringslivet idag efterfrågar utan även med lite mer stolthet visar upp dem som arbetar på Samhall och den kompetens som finns Samhall är ett av Sveriges största företag och det är funktionsnedsatta som få det att fungera! En kraft ingen egentligen borde ha råd att blunda för!

Mikael Nilsson
Samhalluppropet

måndag, februari 13, 2012

Fördomarna mot oss anställda på samhall underblåses av ledningen!

Vid diskussioner med Samhall AB på facebook. Har jag hävdat att deras undanflykter och förminskande av de problem som anställda lyfter upp i till exempel media bidrar till att fördomar mot oss tyvärr förstärks det tycker jag är tråkigt då ledningen samtidigt säger sig vilja bekämpa dessa fördomar som tyvärr finns senast gav man uttryck för detta i chefen undercover som sändes på Tv4

Jag tycker man ska tänka sig väldigt noga hur man i media annars när verksamheter kritiseras för dålig arbetsmiljö till exempel som i Norrköping.  Där berättas om en inte allför bra arbetsmiljö. När då sedan Tidningen pratar med arbetsområdeschefen och vill få namnet på skyddsombudet då vill han inte ge det till journalisten han säger han vill kontakta honom först samt vill han vara med i fall det uppstår frågor. Varför skulle inte ett skyddsombud på Samhall klara av att bestämma själv och prata med en Journalist utan för den skull arbetsområdeschefen ska vara närvarande? Man kan ju få en felaktig uppfattning att skyddsombudet inte skulle klara frågorna? Utdrag ur artikeln :

Vi får ju väldigt olika bilder, kan vi komma och titta och kanske prata med ett skyddsombud?


- Nej, jag är inte på plats och har ingen möjlighet att hinna det i dag.
Har du något namn så vi kan prata med skyddsombudet, i telefon exempelvis?

- Nej, jag vill gärna prata med personen först, inte för att lägga ord i mun. Men jag vill finnas på plats om det uppstår några frågor.

Hela den artikeln finns här:.

Men det värsta av allt är när sedan regionchefen i en artikel försöker att förklara bort att det beror på männsikor som möjligtvis har personliga problem som inte har med arbetet att göra. Utdrag:

Hur lämplig är en person som personalledare om man rekommenderar dränkning före att hoppa?


- Om den här personen har uppfattat det på det här sättet så är det förstås olyckligt och jag har stor respekt för den egna upplevelsen. Objektivt har jag däremot mycket svårt att tro att vår personalledare skulle ha uttryckt sig på sådant sätt.

Kommentar: Här använder man sig av en härskarteknik Att man inte uppfattar rätt inte att man skulle ljuga utan inte uppfattat rätt, Jag menar en sån rekommendation ovan det knappast inte lätt att fatta eller? Ger en bild av att arbetare på samhall inte skulle fatta lika bra som andra, sånt spär absolut på fördomar! Dessutom att en personalledare skulle säga så är så väldigt otänkbart därav är det då troligare att "en samhallarbetare inte förstår så bra!" Vilket ytterligare förstärker fördomen att vi skulle fatta sämre än andra!
Får arbetsledarna någon handledning?

- Vi har ett telefonstöd för våra personalledare som de kan ringa dygnet runt. Och vi jobbar mycket ihop med vår företagshälsovård med personalärenden som vi inte kan reda ut själva.

Det låter ju som att allt är bra eller ska ordna sig, blir du något bekymrad över den kritik som ges?

- Det är klart vi lyssnar på våra medarbetare och Anders Rydberg har haft kontakt med sina och de fackliga företrädarna, men uppenbart är det ju personer som ringer till dig som inte mår bra. Men om det sedan beror på det här eller personliga problem det vet vi ju inte heller.

 Kommentar:Här lägger regionchefen tyngdpunkten på att dem som ringer tidningen inte mår bra men att det då inte säkert beror på den kritiserade arbetsmiljön utan personliga problem Trots att alla dessa artiklar handlade om larm om arbetsmiljön försöker man alltså lägga fokus på ett väldigt föraktfullt sätt tycker jag på "stackars samhallarbetare som inte riktigt begriper var dem gör"!

Hela denna artikel finns härJag skulle kunna ta upp flera saker men väljer ta detta exempel då det finns artiklar att länka till i sin helhet på Nätet.
Menar ledningen i Samhall  allvar med att fördomar skall bekämpas måste dem börja med sig själva!


Vi finns på facebook

Etiketter: , , , , ,

lördag, maj 07, 2011

Vad vill minister Engström med Samhall egentligen?Hur mår vi som jobbar på Samhall? Hur mår dem som jobbat på detta företag men tvingats sluta för man inte klarar eller skiter sitt i huvudsakliga uppdrag att ge arbete efter personens förutsättningar och där behov finns. Det är grundtanken med Samhall det liksom därför företaget finns till!Kan hälsa att många av oss far illa dagligen. Företaget får inte säga upp folk på grund av arbetsbrist det löser man genom att uppmana folk att säga upp sig själva. Detta vill man inte kännas vid, det inte konstigt för att uppmana folk säga upp sig är faktiskt att likställa med det man enligt lagen inte får göra nämligen att säga upp på grund av arbetsbrist.Hillevi Engström arbetsmarknadsministern är ju relativt ny på sin post frågan är vet hon det går till så här? Jag rädd för att svaret är ja och att man ser det som nödvändigt spill. Detta har vi från Samhalluppropet meddelat departementet hur det går till hur folk med arbetsförmåga trots den inte platsar inom Samhall. Hur Samhall genom ändrad verksamhet ökade vinstkrav får en människa som ena dagen kunde jobba till nästa dag inte kunna det längre. Utvecklingen inom företaget är entydig när man talar med de anställda människor som tidigare hade jobb får lämna på grund av att man inte klarar av de jobb som finns idag. Därmed rimmar det illa med samhällsnyttan som Samhall vilar på. Därmed är detta en uppgift för arbetsmarknadsministern att ta på allvar och inte göra som tidigare minister Littorin sopa under mattan. Problemet att för departementet ta till sig de vi presenterat verkar vara att de kommer från oss anställda och tidigare anställda på företaget, Därför är det inte lika viktigt att lyssna! Därmed förstärker tyvärr dem de fördomar som vi möter varje dag vi som jobbar inom detta företag Till exempel tror många att Samhall är en ”skyddad verkstad” där alla få jobba i sin egen takt, det är inte bara folk i allmänhet som har denna felaktiga uppfattningen utan även myndigheter som försäkringskassan lever efter detta därmed fattas beslut efter en helt fel verklighetsbild många gånger. Och tyvärr gäller det bland många av våra politiker. Även högsta ledningen i företaget. Det som skulle betecknas som skyddat är just det att man inte får säga upp på grund av arbetsbrist, men det kringgås genom att uppmana pressa folk säga upp sig själva men anledningen är att man inte kan ge dem jobb dem klarar dvs arbetsbrist. Så i praktiken är inte ens detta man kalla för skyddat gällande längre.Dessutom har det blivit väldigt mycket värre för människor som tvingas säga upp sig det långt ifrån säkert dem får sjukersättning dessa nya regler i sjukförsäkringen som drabbar folk hårt drabbar även oss som bli sjuka av arbetet på Samhall. Företagets egen statistik visar att arbetsskadorna yrkar inom samhall sen 2006 har dem ökat med 30%. Bara det visar att ”skyddad verkstad” är fel begrepp som man fortfarande idag envisas med att beskriva företaget som. Intressant också att 2006 då togs beslut inom företagets styrelse att lägga ner massor av enheter och baser i egen regi istället öka bemanningsverksamheten, jag ser klart ett stort samband mellan dessa fakta. Vi har också tagit del om en inte acceptabel arbetsmiljö där man jobbar på bemanning tänker närmast på den sophantering man bemannar i bland annat Spånga . Där samhall till och med inte drog sig för att försöka hindra skyddsombud att skriva tillbud srapport då det uppstod en brand på arbetsplatsen för man ville inte riskera att mista kunden!Man kan heller inte bortse från faktumet att vinstintresset i företaget gör så att det bli en uppenbar konflikt med samhällsuppdraget och arbetsmiljön. Här brukar då ledningen yttra sig att så är det inte för vinsten delas inte ut till ägarna utan stannar i företaget bland annat med motiveringen att man inte kan säga upp folk på grund av arbetsbrist. Men uppmanas folk att säga upp sig så stämmer ju inte detta heller.

Samhall säljer också tjänster där man tar emot praktikanter från försäkringskassan, som går in direkt i produktionen och jobbar, det händer att utslitna lokalvårdare få jobba med just lokalvård städning . Jag kan garantera att städa för att man jobbar på Samhall skulle vara lättare är inte sant, kunden ställer samma krav på resultatet givetvis vilket företag som än utför det. Sen undrar man varför dessa bli sjukare! Där har vi synen igen om den så kallade ”skyddade verkstaden” som slår igenom. Upplysningvis är städning en av företagets största verksamheter, numera är företaget Sveriges tredje största städbolag tro inte att alla har det klart för sig heller! Tro heller inte att politiker som bestämde om bildandet av detta företag såg det som en lösning för de redan utslitna städarna som anvisats ett jobb av arbetsförmedlingen på Samhall eller har jag fel?Var detta syftet?För en fd arbetskamrat sa till mig precis när jag började min anställning 1995 följande. Välkommen till stället där man klämmer ut den sista skiten ur redan utslitna arbetare innan dem förpassas till soptippen han gick i förtidspension veckan senare utsliten och med ständig värk. Då tyckte jag han var bitter som sa så. Idag förstår jag bättre han hade helt rätt det är det som sker nu rehabilitering existerar dessutom inte längre inom samhall. Så jag undra och många med mig när ska politikerna ta tag i Samhall AB hur många ska slitas ut och slängas på soptippen innan ni tycker det dags att ta ert ansvar för det statliga företaget. Och ansvaret för dem av arbetsförmedlingen anvisade arbetarna anvisade för att få ett jobb enligt de statliga företagets samhällsuppdrag som uppenbarligen idag få stå tillbaks för vinstintresset. Ska företaget vara som vilket företag som helst? Behöver staten driva ett företag som vilket som helst mitt svar på frågan Nej för såna företag finns redan. Utan självklart måste samhällsuppdraget vara det som gör att man har företaget kvar! Hillevi Engström kommer du till skillnad från din företrädare lyssna på oss? Det få väl framtiden utvisa! Men du ska vara medveten om att under tiden du funderar far människor illa i ett företag som förr talade om människan i centrum.Mikael Nilsson

Samhalluppropet

tisdag, juli 27, 2010

Littorin borta men Samhalluppropet består!

Trion som startade Samhallsuppropet, Johnny Olsén, Håkan Bäcker och Mikael Nilsson FOTO: Anna Börje
Nu finner vi att efter vårt inträde på facebook där vi märkt stort gensvar med nu över 500 medlemmar i gruppen Samhall-Bemanning-Stoppa utnyttjandet av samhalls anställda. Att Uppropet måste starta igen Samhall och dess anställda är en så viktig fråga så vi måste försöka få upp detta på högsta nivå särskilt ett valår som detta.

Samhall uppropet grundades år 2007 med en namninsamling riktad till Arbetsmarknadsministern Littorin, som ni nu säkert alla vet har han andra problem att tackla än just dem som finns inom Samhall AB. Vi kan inte säga att det hjälpte oss på Samhall När Littorin var minister. Men nu vänder vi oss till alla som säger dem vill bilda regering efter den 19 september. Vad anser ni om Samhalls uppgift. Bryr ni er om att företaget inte fungerar som det är tänkt. Eller tycker ni det bra som det är? Bryr ni er om att funktionsnedsatta ska vara med eller inte i ett arbetsliv i samhället? Bryr ni er om samhalls anställdas eventuella röster i september? Detta är några frågor som vi tycker ni skyldiga att svara på!

lördag, januari 30, 2010

Öppet Brev till Samhall AB

Öppet brev till
Ledningen för Samhall AB och centrala arbetsmiljökommittén .

Jag skapade efter avslöjanden om de allvarliga brister i arbetsmiljön som framkom i Dagens Arbetes nummer i december 2009. Och även i ett nyhetsinslag i Tv4 En facebookgrupp öppen för alla både anställda och allmänheten där även jag uppmärksammat ett par chefer som medlemmar vilket jag vill tolka som att även dem anser att vi som jobbar på samhall har rätt till en rimlig bra arbetsmiljö så det är ju positivt.

Nu skriver jag detta brev med anledning av arbetsmiljökommitténs brev till Dagens arbetes chefredaktör där ni säger att deras rapportering är grovt felaktig osv.

Nu när jag dessutom tagit del av svaret från chefredaktören från Dagens arbete som visar klart och tydligt att dessa brister existerar att dem varit och själva sett det med egna ögon plus att arbetsmiljöverket riktar allvarlig kritik. Och med samtal med de anställda som dem träffat där.

Då känner jag faktiskt mig bedrövad av era påståenden att det är felaktigt. Likaså i nästa nummer om Samhall och tystnaden där det berättas av en tidigare anställd att han fick sparken för han kritiserade arbetsmiljön genom en namninsamling. Det säger ni inte är sant. Trots att bevisligen han har fått sparken direkt efter denna namninsamling vilket också kan bekräftas av andra. Med tanke på hur han dessförinnan av chefer blivit mobbad och förolämpad och så stressad så han till och med kollapsade på jobbet en gång att nu då dessutom ni skriver att det var något annat han blev uppsagd för. Det känns ju som en fortsättning på trakasserierna förstår ni inte det?

Jag vet inte antagligen har ni i kommittén litat blint på några som inte vill kännas vid detta tänker då närmast på personalledare arbetsområdeschefer. Regionchefer.
Eller så vill ni framställa oss anställda och tidigare anställda som framträder i reportagen som lögnare.

Vilket det än nu var som låg bakom brevet tycker jag ni ber dessa personer som framträder i reportagen och som genom ert brev mer eller mindre framställs som lögnare offentligt om ursäkt, Dessutom tydliggör klart och en gång för alla så ingen kan tro något annat än. Att man har rätt kritisera dåliga arbetsförhållanden utan att för den skull riskera utsättas för reprisallier!

Och sen hjälps vi alla åt att medverka till en bra och rimlig arbetsmiljö för alla anställda oavsett om man är på en bas eller bemanning. Ett tips i all välmening Det är hög tid att ni lyssnar på de anställda och facken på sina medlemmar.

Med vänlig hälsning
Mikael Nilsson
Skapare av facebookgruppen

Samhall-Bemanning-Stoppa utnyttjandet av Samhalls anställda

onsdag, januari 27, 2010

Med anledning av samhalls brev till dagens arbete!

Vill jag som själv satt med i förhandlingarna i Emmaboda och många av de medarbetarsamtal som hölls i Emmaboda. Johnny Olsen blev från det att samhall lade ner sin verksamhet i Emmaboda tvungen att sjukskriva sig för att han inte längre klarade av jobbet på grund av sitt handikapp de nya förutsättningarna som sen rådde. Under tiden han var sjukskriven gjordes inga försök att ordna anpassat arbete det som samhall enligt ägaren staten har som uppgift. Därmed uppstod en arbetsbrist fanns inget jobb till Johnny efter en tids sjukskrivning kom man till det faktumet att han var tvungen sluta sin anställning och ta sjukersättning (förtidspension) Det var han tvungen acceptera för han ville kunna försörja sig och ha en bostad sjukpenningen var över antingen tillbaka till arbetet som inte fanns för johnny han klarade inte av det som erbjöds så eftersom Johnny likt de flesta på samhall inte är ekonomiskt oberoende tvingades han acceptera detta. Han försökte att genom en anmälan till Ho få det att han blivit diskriminerad det biföll inte HO men skrev i beslutet att Johnny blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Detta sista förnekas av samhall trots att vi har papper på det istället utmålar man vår kamrat som lögnare. Samhall sköter inte i detta fallet det grundläggande att bereda anpassat arbete till de anvisade anställda. Det är bara att konstatera!

onsdag, januari 20, 2010

Samhalls presschef anklagar media om rapportering!

Samhalls presschef Håkan Tenelius, finner alltid det vara medias fel när saker om Samhall kommer upp. Självklart kan reportage inte alltid överenstämma i de formuleringar som Samhall och Håkan Tenelius alltid önskar. Senaste reportaget i den fackliga tidningen om Tysnaden på samhall. Dagens arbete stämmer uppgifterna mycket väl med verkligheten den verklighet som vi som är anvisade känner mycket väl igen. Det är beklämmande att en presschef förnekar detta vilket är mot bättre vetande, för varje gång han gör detta kränker han de personer som vågar träda fram och gör det ännu mer tyst på samhall ingen vill bli kallad lögnare av ett av Sveriges största företag.

Vi har en fri media där man ska kunna skriva om även ett statligt företag utan att en presschef istället för att bemöta sakfrågorna anklagar media och sina anställda för att ljuga. Vi har en presschef i Samhall idag som kategoriskt ägnar sig åt detta. Till Dagens arbete upplyser han om att facket behandlar sina medlemmar på samhall lite med vänster handen vilket I Metall i samma artikel förnekar.

Vilket än som är sant av detta Håkans påstående eller IF Metalls svar. Är lika illa för oss anställda. Man gör i reportaget också följande man tar in uppgifter från en stor undersökning om arbetsmiljön som facken gjorde 2005. Man har verkligen kollat sina källor man har ringt facket pratat med enskilda arbetare. Man har tagit fakta ur utredningar. Det är sällan ett reportage har så mycket fakta underbyggt. Trots detta gör presschefen uttalande på en del bloggar att det är fakta fel och till och med mer eller mindre säger att Facket håller med honom i kritiken av felaktigheterna som han påstår finns i rapporteringen.

se Tennelius kommentarer under detta inlägget från Mobergs blogg